KHUÔN THỔI LÀ là dụng cụ được sử dụng để tạo ra các sản phẩm rỗng có chất liệu từ nhựa, thủy tinh hoặc kim loại như hộp đựng hoặc chai lọ. Các sản phẩm hoặc bộ phận bằng nhựa này được tạo ra bằng cách đùn một ống nhựa nóng, được gọi là parison, vào một khuôn mở.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Copyright © 2018 Văn Phòng Phẩm Khổng Minh | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng